Mobirise

Program Kerjasama ICYM - Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

DIPLOMA PENGURUSAN TEKNOLOGI

R/481/4/0135 (01/2022) MQA/FA 0949

Syarat Kemasukan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit termasuk BAHASA MELAYU; DAN
-Dua subjek lagi ditentukan oleh pihak universiti.

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
90 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

Pembantu Pegawai Pentadbiran / Pembantu Pegawai Pemasaran / Pembantu Pegawai Personel / Pembantu Pegawai Operasi /Penyelia / Usahawan.

DIPLOMA PERAKAUNAN

R2/344/4/0023 (08/2021) MQA/FA 0917 

Syarat Kemasukan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit termasuk BAHASA MELAYU; DAN
-Dua subjek lagi ditentukan oleh pihak universiti.

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
90 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

JPembantu Pegawai Kewangan / Pembantu Juruaudit / Pembantu Akauntan / Usahawan.

DIPLOMA KOMPUTER SAINS

R2/481/4/0758 (08/2021) A7383

Syarat Kemasukan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit termasuk BAHASA MELAYU, MATEMATIK; DAN
SATU subjek lagi ditentukan oleh pihak universiti.

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
90 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

Pembantu Pegawai Sistem Maklumat / Pengaturcara Komputer / Juruanalis Sistem / Pembantu Pegawai Multimedia Kreatif / Juruteknik / Teknologi Maklumat / Usahawan.

PRA DIPLOMA KEJURUTERAAN

SYARAT KEMASUKAN
-Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya DUA (2) kredit mana-mana subjek; DAN
-Lulus subjek Bahasa Melayu,Sejarah dan Matematik. 

PRA DIPLOMA BUKAN KEJURUTERAAN

SYARAT KEMASUKAN
-Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya DUA (2) kredit mana-mana subjek; DAN
-Lulus subjek Bahasa Melayu dan Sejarah. 

SARJANA MUDA SAINS
(PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA)

N/345/6/0799 (12/2020) MQA/PA 6178

Graduan program ini boleh bekerja sebagai Eksekutif Sumber Manusia, Pegawai Penyelidikan di sektor swasta atau kerajaan, Ketua Pegawai Pembelajaran(CLO) di korporat multinasional, Konsultan di Pembangunan dan Latihan Sumber Manusia, Tenaga akademik atau penyelidik di Institusi Pengajian Tinggi.

SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN)


N/345/6/0800 (12/2020) MQA/PA 6179

Graduan program ini boleh bekerja sebagai Pengurus Pemasaran Produk, Pembantu / Eksekutif Pemasaran, Eksekutif Pentadbiran dan Pembelian, atau memegang sebarang jawatan berkaitan pengurusan dan pemasaran di organisasi yang berkaitan ICT.

ALAMAT

No. 1, Jalan Bukit Sebukor, 75150 Melaka


HUBUNGI

Email: info@kym.edu.my
Telefon: +06 281 7732
Fax: +06 281 6845


Mobirise page software - Visit site