Mobirise

Sekolah Sains Sosial

Sekolah Sains Sosial (SSS) ditubuhkan untuk memenuhi peluang pekerjaan di dalam hubungan antara masyarakat dan industri. Sekolah Sains Sosial percaya bahawa proses penyampaian pengetahuan tidak hanya terhad didalam bilik darjah sahaja tetapi juga aktiviti luar yang akan mendedahkan pelajar dengan amalan praktikal.

Pendedahan pelajar dengan projek industri sentiasa diadakan pada setiap semester, bertujuan memberi pelajar pengalaman di aspek praktikal. Sekolah Sains Sosial juga bekerjasama dengan sektor industri yang berkaitan demi untuk menghasilkan graduan yang produktif.


DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

R/143/4/0070 (10/2023) MQA/FA 2840

Syarat Kemasukan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit pada sebarang subjek; ATAU
Sebarang kelulusan bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
90 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

Pembantu atau Pembantu Cikgu di tadika atau taman asuhan kanak-kanak swasta / kerajaan / KEMAS / Pusat asuhan bayi swasta atau kerajaan / Instruktor Taman Tema dan Industri kanak-kanak.
ALAMAT

No. 1, Jalan Bukit Sebukor, 75150 Melaka


HUBUNGI

Email: info@kym.edu.my
Telefon: +06 281 7732
Fax: +06 281 6845


The page was designed with Mobirise website template