Mobirise

Sekolah Pengurusan Hotel dan Pelancongan

Sekolah Pengurusan Hotel dan Pelancongan (SHTM) ditubuhkan demi untuk melahirkan profesional di
bidang perhotelan, kulinari dan pelancongan pada masa hadapan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pengetahuan yang bersesuaian dan seterusnya menyediakan pelajar dengan asas yang kuat didalam operasi dan teknik pengurusan, seterusnya dapat menyumbangkan tenaga mereka didalam industri perhotelan sama ada didalam atau luar negara.

DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN

R3/812/4/0069 (02/2024) A9142 

Syarat Kemasukan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit; ATAU
Lulus STPM; ATAU
Lulus Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3.

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
91 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

Pengurus Acara / Pembantu Pegawai Pentadbiran dan Pegawai Pemasaran / Pembantu Agensi Pelancongannt / Agen Tiket Penerbangan / Operasi Homestay / Pemabantu Pegawai / Usahawan Pelancongan dan sebagainya.

DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL

R/811/4/0058 (02/2022) MQA/FA 0813

Syarat Kemasukan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit; ATAU
Lulus STPM; ATAU
Lulus Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3.

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
91 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

Penyelia Hotel / Penyelia Housekeeping / Penyelia Resort /
Pengurus acara / Eksekutif Jualan dan Pemasaran Hotel / lain-lain.

DIPLOMA SENI KULINARI

R/811/4/0094 (07/2022) MQA/FA 0815

Syarat Kemasukan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit; ATAU
Lulus STPM; ATAU
Lulus Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3.

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
91 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

Ketua Chef / Pengurus dapur / Food Technician / Chef Pastri
De Partie Chef / Pengdekorasi Makanan / Ahli Nutrisen / Lain-lain.
ALAMAT

No. 1, Jalan Bukit Sebukor, 75150 Melaka


HUBUNGI

Email: info@kym.edu.my
Telefon: +06 281 7732
Fax: +06 281 6845


Designed with Mobirise - Check this