Mobirise

Sekolah Teknologi Komputer Dan Kejuruteraan

Sekolah Teknologi Komputer Dan Kejuruteraan (SCET) berusaha untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan untuk para pelajar dan mempersiapkan mereka untuk memasuki pasaran pekerjaan berdasarkan kepada keperluan industri. Oleh itu, kurikulum sentiasa dikemas kini dari semasa ke semasa berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh MQA. Pelajar juga bakalmendapat bimbingan dari pakar akademik dan juga industri.

DIPLOMA KESELAMATAN SIBER

R/481/4/0135 (01/2022) MQA/FA 0949

Syarat Kemasukan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit termasuk MATEMATIK; ATAU
Lulus STPM; ATAU
Sebarang Kelulusan Bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia; ATAU
Lulus Vokasional atau Teknikal / Sijil Kemahiran (Tahap 3, MQF); DAN
Sebarang Kelayakan dan Kelulusan yang diiktiraf

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
92 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

Pembantu Penyiasatan Forensik Komputer / Pengaturcaraan Komputer / Auditor Keselamatan Komputer / Pereka Program Keselamatan komputer / Staff Sokongan Teknikal / Pembantu Pegawai Aplikasi Keselamatan / Usahawan IT.

DIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRIK

R2/522/4/0004 (05/2021) A6861

Syarat Kemasukan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit pada sebarang subjek; ATAU
Lulus STPM; ATAU
Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan (Tahap 3, MQF) yang diiktiraf; ATAU
Lulus Sijil Kemahiran / Vokasional dan Teknikal(Tahap 3, MQF) yang diiktiraf.

Bagi pelajar antarabangsa, mesti mendapat keputusan markah 500 didalam Test of English as a Foreign Language(TOEFL) atau mendapat skor 5.0 didalam International English Language Testing System (IELTS).

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
90 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

Juruteknik / Juruteknik Senior /Pembantu Jurutera / Penyelia Projek (melibatkan pemerhatian, pengawasan, baik pulih, pemasangan peralatan dan litar elektrik dan perancangan bagi projek berkaitan elektrik).

DIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI

R2/523/4/0029 (05/2021) A6863

Syarat Kemasukan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit sebarang subjek; ATAU
Lulus STPM; ATAU
Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan (Tahap 3, MQF) yang diiktiraf; ATAU
Lulus Sijil Kemahiran / Vokasional dan Teknikal(Tahap 3, MQF) yang diiktiraf.

Bagi pelajar antarabangsa, mesti mendapat keputusan markah 500 didalam Test of English as a Foreign Language(TOEFL) atau mendapat skor 5.0 didalam International English Language Testing System (IELTS).

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
90 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

Juruteknik / Pembantu Jurutera ( Khusus di dalam bidang industri pembuatan dan baikpulih).
ALAMAT

No. 1, Jalan Bukit Sebukor, 75150 Melaka


HUBUNGI

Email: info@kym.edu.my
Telefon: +06 281 7732
Fax: +06 281 6845


The website was built with Mobirise