Mobirise

Sekolah Pengurusan Perniagaan

Sekolah Pengurusan Perniagaan (SBM) ditubuhkan untuk menghasilkan golongan profesional di dalam bidang keusahawanan, pengurusan, pemasaran dan juga bidang lain yang berkaitan.

Menjurus kepada pembinaan karisma dan profesionalisme, antara aspek yang difokuskan didalam pembinaan kurikulum sejajar dengan aspirasi KAYM dan juga tuntutan dari industri

DIPLOMA KEUSAHAWANAN

R2/341/4/0009 (08/2021) MQA/FA 1579

Syarat Kemasukan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit pada sebarang subjek; ATAU
-Sebarang kelulusan bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
90 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

Usahawan / Konsultan Perniagaan / Pembantu Pegawai Jualan dan Pemasaran / Pembantu Pegawai Pentadbiran.

DIPLOMA KEUSAHAWANAN MUTAWWIF 

N/345/4/1146 (03/2025) MQA/PA13015

Syarat Kemasukan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit pada sebarang subjek; ATAU
Sebarang kelulusan bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
90 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

Mutawwif / Usahawan / Konsultan / Pembantu Pengurus / Pembantu pegawai.

DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN

N/345/4/1147 (03/2025) MQA/PA13016

Syarat Kemasukan

Lulus SPM/SPMV dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) kredit pada sebarang subjek; ATAU
Sebarang kelulusan bersesuaian yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
90 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

Pengurus Acara Sukan / Pembantu Pegawai Sukan / Konsultan Sukan / Kordinator Kelab Sukan / Pembantu Pegawai Pembangunan Sukan.
ALAMAT

No. 1, Jalan Bukit Sebukor, 75150 Melaka


HUBUNGI

Email: info@kym.edu.my
Telefon: +06 281 7732
Fax: +06 281 6845


How to build a website - Click here