Mobirise

Sekolah Teknologi Penerbangan Dan Aeronautik

Sekolah Teknologi Penerbangan dan Aeronautik merupakan antara sekolah yang melahirkan graduan yang mempunyai permintaan tinggi di industri penerbangan. ketika ini ada DUA program yang ditawarkan iaitu Diploma Teknologi Penyelenggaraan Pesawat dan Diploma Pengurusan Penerbangan.

Program Diploma Teknologi Penyelenggaraan Pesawat kami mendapat pentauliahan dari Agensi Kelayakan Malaysia (MQA / FA1419) sejak 14 Januari 2015. Di dalam program ini, pelajar juga akan dilengkapkan dengan Cat CAAM Part-66. Sukatan pelajaran lesen B1.1 serta akan menjalani latihan dalam pekerjaan di industri penerbangan (on job trainning).


DIPLOMA TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN PESAWAT

R/525/4/0023 (08/2022) MQA/FA 1419

Syarat Kemasukan

Lulus SPM atau berkaitan dengan sekurang-kurangnya mendapat kredit didalam TIGA (3) SUBJEK, termasuk
Matematik/Matematik Tambahan, English dan mana-mana subjek sains.
LULUS ujian Aptitude & Qualifying untuk English, Fizik, Matematik dan Mechanical Reasoning (2 kertas).
Lulus temuduga.
Lulus ujian perubatan dan tidak buta warna.

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
91 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

Servis teknikal, Eksekutif Pembantu Teknikal / Struktur komponen pembuatan kapal terbang / Laluan untuk lesen jurutera Penerbangan.

DIPLOMA PENGURUSAN PENERBANGAN

N/345/4/1123 (05/2024) MQA/PA 9454

Syarat Kemasukan

Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya TIGA (3) KREDIT didalam mana-mana subjek
atau sebarang kelayakan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia..

Tempoh & Jam Kredit

3 tahun ( 6 Semester).
91 jam Kredit.

Prospek Kerjaya

Eksekutif keselamatan lapangan terbang / Eksekutif jualan / krew kabin / Eksekutif lapangan terbang / Eksekutif penerbangan / Eksekutif sumber manusia / Eksekutif gudang dan logistik / Eksekutif khidmat pelanggan.
ALAMAT

No. 1, Jalan Bukit Sebukor, 75150 Melaka


HUBUNGI

Email: info@kym.edu.my
Telefon: +06 281 7732
Fax: +06 281 6845


Made with Mobirise site themes