fbpx
 • saat 98f32
 • iata e9491
 • ADC dcc5b
 • scet 40b64
 • Media 261cc
 • SBM 5a9ca
 • shtm 777a4
 • degree2 35861
 • diploma2 2617b
 • skills 7e8e9

Perakaunan Dan Cabaran

perakaunan d7f2b

Perakaunan merupakan satu jawatan yang penting dan utama bagi sebuah syarikat yang kecil mahupun syarikat multinasional bagi memastikan perancangan kewangan dilaksanakan dengan baik dan kukuh. Sehubungan dengan itu syarikat perlu memerlukan akauntan dan kakitangan kewangan yang bertauliah.

Perakaunan secara umumnya adalah satu proses penyediaan maklumat prestasi dan kedudukan kewangan kepada pelbagai lingkungan pengguna untuk menilai akauntabiliti pengurusan dalam membuat keputusan ekonomi. Peranan perakaunan juga adalah untuk memastikan akauntabiliti agen kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan (pengawasan pengurusan) bagi organisasi yang berteraskan keuntungan dan bukan berteraskan keuntungan.

Mereka yang merancang kerjaya dalam bidang perakaunan mesti memiliki kebolehan dalam perhitungan serta boleh menganalisa, membandingkan dan mentafsir fakta serta nombor lalu membuat keputusan yang kukuh berdasarkan pengetahuannya. Mereka harus sentiasa bertanya bagaimana dan mengapa sesuatu perkara itu dijalankan dan menyampaikan hasil kerja mereka dengan berkesan dalam bentuk penulisan dan pertuturan kepada klien dan pihak pengurusan.

Minat yang mendalam terhadap bidang perniagaan dan perdagangan, boleh bekerja dalam kumpulan dan tidak mudah berputus asa mesti ada dalam diri setiap akauntan dan juruaudit. Ini adalah disebabkan bidang tugas perakaunan melibatkan banyak dokumentasi dan memerlukan penelitian dokumen dalam jangkamasa yang panjang di pejabat.

Terdapat beberapa bidang utama dalam kerjaya perkaunan yang boleh diceburi oleh mereka yang berminat dalam bidang ini. Antaranya:

Audit: Audit merupakan teras kerja perakaunan. Kerjaya pengauditan melibatkan tugas memeriksa lejar perakaunan dan penyata kewangan dalam perniagaan, organisasi dan sebagainya.

Analisis Bajet: Seorang penganalisa bajet bertugas untuk membangun dan menguruskan pelan kewangan sesebuah organisasi. Memerlukan kemahiran kuantitatif yang baik untuk tugas ini bersama-sama dengan kemahiran kerana ia melibatkan tugas rundingan.

Kewangan: Akauntan kewangan akan merujuk maklumat dari sumber-sumber dokumen untuk menyediakan penyata kewangan. Mereka juga mengambil bahagian dalam membuat keputusan penting bagi perkara- perkara yang melibatkan status kewangan sesebuah perniagaan, penggabungan dan pengambilalihan syarikat, manfaat perkerja, perancangan dan belanjawan kewangan jangka panjang.

Perakaunan Pengurusan: Menyumbang kepada keputusan mengenai belanjawan modal dan analisis perniagaan. Tugas utama termasuk analisis kos, analisis kontrak dan usaha untuk mengawal perbelanjaan. Juga bertindak sebagai penyumbang utama kepada keputusan perniagaan, bekerja bersama-sama pengurus pemasaran dan kewangan untuk mengembangkan perniagaan.

Cukai: Akauntan Cukai menyediakan penyata cukai pendapatan untuk sektor korporat dan peribadi. Mereka juga menyediakan strategi untuk mengurangkan cukai. Akauntan cukai perlu mempunyai pemahaman yang menyeluruh mengenai struktur ekonomi semasa dan kod-kod dalam percukaian.

Selain itu, mereka juga boleh memilih untuk bekerja dalam pelbagai sektor seperti berikut:

Firma Perakaunan: Satu kumpulan akauntan bekerja dalam satu firma yang menyediakan perkhidmatan perakaunan kepada individu, perniagaan dan kerajaan. Terdapat beberapa firma utama yang dominan dalam bidang ini. Kerjaya perakaunan awam akan memberi anda permulaan yang baik di mana anda boleh menimba pengalaman sebelum mengorak langkah yang lebih jauh.

Kerajaan: Akauntan kerajaan boleh bekerja di mana-mana jabatan kerajaan. Antara tugasnya ialah menyediakan belanjawan kerajaan, mengawal kos dan menganalisis inisiatif kerajaan.

Sektor Korporat: Kebiasaannya mempunyai seorang akauntan atau pengawal kewangan yang bertanggungjawab menyediakan penyata kewangan secara keseluruhan, mengawal kos-kos operasi, merancang percukaian syarikat dan menjalankan audit dalaman.

Bebas: Bekerja sebagai akauntan bebas bermaksud menjana pendapatan melalui perniagaan sendiri melalui perkhidmatan yang diberikan dalam bidang perakaunan, audit, percukaian dan kesetiausahaan syarikat.

Sehubungan itu, sebagai satu profesion profesional tanggungjawab akauntan dan juruaudit menuntut tahap kesabaran yang tinggi dan kebolehan menumpukan sepenuh perhatian terhadap tugasan yang diberi. Ketepatan dan kebolehan memikul tanggungjawab dengan penyeliaan yang minimum sangat di perlukan. Orang awam mengharapkan akauntan dan juruaudit memiliki standard etika yang tinggi serta berintegriti dalam pekerjaan mereka.

Oleh: Shanizah Binti Siron
Ketua Jabatan Perakaunan
Sekolah Teknologi Pengurusan Perniagaan
Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka

divider 75d41

Tawaran Khas untuk lepasan SPM/STPM/STAM/Diploma/Matrikulasi/Asasi Sempena Ulang Tahun ke 20 ICYM

 1. Biasiswa Penginapan dan Pengangkutan bagi Program Diploma dan Ijazah
 2. Pembiayaan/Penajaan Penuh daripada PTPK bagi Program Sijil

Permohonan:

Langkah 1, Biasiswa - Klik Sini
Langkah 2Pilih Program

Foundation / Diploma Foundation In Information Technology Foundation In Management Diploma In Entrepreneurship Diploma In Marketing Diploma In Accountancy Diploma In Islamic Financial Planning Diploma In Culinary Arts Diploma In Hotel Management Diploma In Tourism Management Diploma In Animation Technology Diploma In Media Technology Diploma In Theatrical Arts And Technology Diploma In Multimedia Technology Diploma In Information Technology Diploma In Computer Networking Diploma In Cyber Security Diploma In Electrical Technology Diploma In Industrial Electronic Technology Diploma In Early Childhood Education Diploma In Guidance & Counseling Diploma In Aircraft Maintenance Technology Kerjasama Universiti Teknologi Malaysia Diploma In Technology Management (UTM) Diploma In Technology Management (Accounting) (UTM) Diploma In Computer Science (Information Technology) (UTM) Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia) (UTM) Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran) (UTM) Sarjana Muda Sains Komputer (Perisian Grafik & Multimedia) (UTM) Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian & Keselamatan) (UTM) Professional License Aircraft Maintenance License Technician (AML-T) DCAM-PT-66 CAT A1 Aircraft Maintenance License Engineer (AML-E) DCAM-PT-66 CAT B1-1 Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) / Short Course Lukisan Pelan Senibina / Juruteknik Elektrik / Teknologi Automotif / Pembuatan Pastri Program Tajaan Ground Handling Management (GHM) PTPTN Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar UPU KWSP YAYASAN PENERAJU UPEN PTPK TAPEM YAYASAN NEGERI ZAKAT MARA UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (IIUM) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) UNIVERSITI MALAYA UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK) UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP) UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS (UNIMAP) UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK (UNIMAS) (KOTA SAMARAHAN) UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT) UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UNISZA) UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA (UTEM) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)

Print Email

Important !!!!

Important 0ffb9For easier communication in future. 

Don't forget to Check the box for "Also post on Facebook" 

Untitled df8ab

 • ong 65e06Throughout my studies in ICYM, I have encountered many challenges and obstacles. However, I was lucky enough to be given the opportunity to gain knowledge here and also to engage in co-curriculum activities organized by the college. For me, ICYM is the best choice. 

  Ong Wei Sin • Diploma in Marketing • Best Student

 • fadzlina c3e6cI think ICYM has done a great job, especially during my student’s life in campus. I like the multi-cultural environment in ICYM that depicts the feel of 1 Malaysia. During my studies in ICYM, I have became more confident, able to improve my skills and possessed the sense of believing my self. As a whole ICYM was able to overtime any locking. I will definitely introduce ICYM to my friends.

  Nor Fadzlina Mukhtar • Diploma in Network Technology  Best Student

 • asyrafabMy learning experience in ICYM was very good and interesting and I can learn a lot about animation technology. Lectures in ICYM are very experienced in this industry compared to other colleges. They taught us all the knowledge about animation so the that we can improve our experience in the animation industry today.

  Mohd Asyraf Abd Rahman • Diploma in Animation, Lead Animator, Les’ Copaque Production

 • leekamThere is always a motivating environment in ICYM drives me to success. Spending time together with lectures and friends enable us to learn our own mistakes. Learning experience has turned me into an all-rounded individual. It was an extraordinary experience for me.

  Lee Kam Shann • Diploma in Multimedia Technology Best Student

 • asyrafI am grateful to be given the opportunity to study in ICYM as I am able to increase my knowledge in Animation, theoretically and practically. ICYM is definitely the right choice for those who want to learn in the field of Animation because the college has provided the complete and conducive environment for learning as well as practical experiences. 

  Asyraf Abdullah • Diploma in Animation Technology ,Senior Render Artist & Technical Manager, Les’ Copaque Production

 • intanBecoming an ICYM graduate is a prestigious acknowledgement. I would like to thank all my lecturers for their dedications and self esteems, as well as having the reputation as honourable academicians and educators. I am really touched by their personality and professionalism shown. Thank you for guiding and transforming us for what we are today.

  Intan Safinas Haji Abdul Samat • Diploma in Media Technology Executive, Education & Training